NPO Doc: Immigratie en integratie

Amsterdam is met zijn honderdzevenenzeventig verschillende nationaliteiten de meest multiculturele stad ter wereld en metropool Rotterdam heeft een burgemeester van Marokkaanse komaf. De meeste immigranten komen om politieke en economische redenen naar Nederland. In de jaren veertig en vijftig vestigden veel mensen uit het voormalig Nederlands-Indie zich in ons land; in de jaren zestig kwamen daar voornamelijk arbeidsmigranten uit Spanje, Italie, Turkije en Marokko bij. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 trokken veel Surinamers naar Nederland. Hier zijn ook documentaires te vinden over inburgering en integratie van allochtonen, immigranten, asielzoekers en 'gezinsherenigers'

advertentie