Exacte wetenschappen

De enige zekerheden in het leven lijken de wetten van de natuur. Door deze wetten in kaart te brengen en aan te wenden, vergroten de exacte wetenschappen voortdurend onze kennis van en grip op de wereld. Maar de ontdekkingen die de exacte wetenschappen hebben voortgebracht creëren ook nieuwe problemen. En zullen deze wetenschappen ook oplossingen weten aan te dragen voor problemen als milieuvervuiling en privacyschending?

advertentie