NPO Doc: Mensenrechten

Recht op leven, op erkenning als persoon voor de wet en op vrijwaring van marteling. Maar ook stemrecht in vrije verkiezing, recht op werk, rust en vrije tijd, beloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en medische verzorging. De rechten van de mens zijn weliswaar vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar dat betekent helaas niet dat deze ook nageleefd worden. Documentaires over schendingen van en de strijd voor waar men recht op heeft.

advertentie