WOORD 5 januari 2013: uur 5

WOORD 5 januari 2013: uur 5

Radio 2013 werd uitgezonden op Hilversum 3 als deel van een thema-maand in 1983. Het ging over hoe de wereld eruit zou zien in 2013. Geheel in lijn met de tijdgeest van 1983 is de toon overwegend somber. Actueel????

advertentie