Argos

Illegale bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Argos

Illegale bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Argos over gebruik en herkomst van illegale bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Vraaggesprekken met boeren, tuinders, bloemenkwekers, Belgische leveranciers
van bestrijdingsmiddelen, een woordvoerder van het hoogheemraadschap dat onderzoek doet naar oppervlaktewater, een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, een AID-inspecteur, Tweede Kamerlid Marijke Vos van GroenLinks en met Lucas Reynders van de Stichting Natuur en Milieu.
Argos over gebruik en herkomst van illegale bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Vraaggesprekken met boeren, tuinders, bloemenkwekers, Belgische leveranciers van bestrijdingsmiddelen, een woordvoerder van het hoogheemraadschap dat onderzoek doet naar oppervlaktewater, een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, een AID-inspecteur, Tweede Kamerlid Marijke Vos van GroenLinks en met Lucas Reynders van de Stichting Natuur en Milieu.
Uitgebreide beschrijving:
00:54:00 Inleiding door omroeper Cor Galis.
00:56:06 Inleiding door presentator.
00:58:01 Vraaggesprek met Johan Huver (?), agrarisch bedrijfsverzorger (=iemand die zieke en/of afwezige boeren vervangt), hij vertelt dat hij regelmatig illegale middelen tegenkomt op verschillende bedrijven waarvan hij de AID van op de hoogte stelt.
01:03:03 Vraaggesprek met een anonieme boer die rep. zijn bestrijdingsmiddelenkast toont waarin zich uitsluitend legale middelen bevinden. Op vraag rep. zegt hij wel af en toe illegale middelen te gebruiken, hij vertelt dat die middelen vrij gemakkelijk te verkrijgen zijn.
01:07:01 Na inleiding pres. volgt een vraaggesprek met Lucas Reynders over verboden bestrijdingsmiddelen die steeds vaker opduiken, eerst alleen in de grensgebieden maar nu overal.
01:11:50 Vraaggesprek met de heer Sinke op het laboratorium van het Hoogheemraadschap Dalton die oppervlaktewateronderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. Sinke vertelt dat in glastuinbouw gebieden het water duidelijk sterk verontreinigd is door het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen. Harde bewijzen en eventuele daders zijn moeilijk te vinden.
01:16:18 Nagespeeld interview met een fruitteler, die anoniem wenst te blijven, over het gebruik en de herkomst van illegale bestrijdingsmiddelen.
01:19:00 Telefonisch vraaggesprekken met Belgische distributeurs van bestrijdingsmiddelen die, als ze al niet zelf verkopen aan Nederlanders, zeggen te weten dat het gebeurt.
01:22:46 Rep. bezoekt bloemenveilinghal in Naaldwijk en doet verslag van gesprekken die hij voerde met werknemers die niet voor de microfoon wilden praten over het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen.
01:25:06 Vraaggesprek met een anonieme bloemenkweker die toegeeft af en toe illegale middelen te gebruiken die hij uit het buitenland betrekt.
01:29:18 Na inleiding pres. volgt een vraaggesprek met Lucas Reynders over de georganiseerde import van illegale bestrijdingsmiddelen: "Er is geld mee te verdienen". Reynders zegt dat het AID zou moeten infiltreren om de georganiseerde import aan banden te leggen.
01:33:12 Nagespeeld interview met een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die zegt dat de politiek het probleem onderkent en dat uit onderzoek is gebleken dat zes jaar geleden een kwart van de middelen illegaal was, inmiddels is dat gestegen tot 30%
01:34:25 Vraaggesprek met AID-inspecteur S. Tuitel. Tuitel erkent het bestaan van een georganiseerde handel, hij zegt dat het AID over te weinig mensen beschikt om adequaat te kunnen optreden. Tuitel zegt dat het AID bezig is zijn werkwijze te veranderen en van plan is om gebruik te maken van informatie die bij de politie aanwezig is.
01:39:40 Vraaggesprek met Marijke Vos, lid Tweede Kamer en milieuwoordvoerster van GroenLinks. Vos, die van plan is Kamervragen te stellen aan de verantwoordelijke minister, zegt voorstander te zijn van verscherpte controle, ook als dat veel geld kost.
01:42:18 Afkondiging door pres. Muziek.
01:44:29 Rubriek 'Het gat in de radio'.
01:47:35

advertentie