Abortus

WOORD 23-02-2013: uur 1

Abortus

WOORD 23-02-2013: uur 1

Abortus:
Het was een omstreden onderwerp opzettelijke vruchtafdrijving. Op 27 februari 1971 start de eerste abortuskliniek van Nederland, in het Mildredhuis te Arnhem daar verrichtte men abortus provocatus. Het was verboden maar gedoogd onder bepaalde condities. De Wet afbreking zwangerschap trad in werking op 1 november 1984. U hoort materiaal uit die roerige tijd met felle voor en misschien wel nóg fellere tegenstanders.

advertentie