Groen Links

OVT 6 februari 2011

Groen Links

OVT 6 februari 2011

Dit weekend houdt Groen Links een congres. Hoe wordt daar gereageerd op het besluit van de fractie om in te stemmen met de politiemissie naar Afghanistan. Een gesprek met een van de auteurs van het boek ‘Van de straat naar de staat? Groen links 1990-2010’.

‘Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010’ - P. Lucardie en G. Voerman, uitg. Boom, isbn 9789461053602

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. M.m.v.: Michal Citroen, Mathijs Deen, Paul van der Gaag, Astrid Nauta, Hans Olink, Jos Palm en Laura Stek. 10.05-11.00: Met de column van de schrijfster Nelleke Noordervliet. 11.25 Het Spoor terug: het Bimhuis. Een tweedelig portret van hét Nederlandse jazzpodium. Vanuit een verlangen naar meer ruimte voor experiment en improvisatie stichtte een aantal jonge jazz-musici in 1971 de Bond van Improviserende Musici. In 1974 kregen ze een eigen podium aan de Oude Schans, dat al snel naam en faam op wereldniveau kreeg. Met o.a. Hans Dulfer, Willem van Manen en Han en Peter Bennink. Deel 1. Samenstelling: Laura Stek.