Tegenlicht

Sloop

Tegenlicht

Sloop

In Nederland wordt op grote schaal gesloopt. De minister van Volkshuisvesting wil de komende jaren bijna 100.000 woningen met de grond gelijk maken, de grootste kaalslag in de geschiedenis van de woningvoorraad sinds de Tweede Wereldoorlog. Hele woonwijken worden tegen de vlakte gegooid en grondig geherstructureerd. Binnen enkele decennia zal iedere tastbare herinnering aan hoe het in die wijken vroeger was, zijn weggevaagd. Vooral de woningbouw uit de periode van de wederopbouw moet het ontgelden. De slopers van nu waren de bouwers van toen: de woningcorporaties. Honderd jaar geleden opgericht om de armen te huisvesten, staan zij nu als verzelfstandigde marktpartij vooraan bij wat zij als hun nieuwe historische missie beschouwen: Nederland bouwrijp te maken voor de woonwensen van de toekomst.

advertentie