De automaat - Een interview met Manuel Castells

Bregtje van der Haak, VPRO, 1998 (46 min.)