Lopende zaken - Willens en wetens

Eugène Paashuis, 2000 (34 min)

Lopende zaken - Willens en wetens

Eugène Paashuis, 2000 (34 min)

Artsen worstelen met de vraag of dementie ondraaglijk lijden veroorzaakt. Nu de regering euthanasie bij ondraaglijk lijden wilt toestaan, komen artsen in verpleegtehuizen onder druk te staan. Moeten ze demente ouderen helpen hun leven te beëindigen?

advertentie