Zoeken in Woord.nl

Metadat en Audio-indexatie

Zoeken in Woord.nl

Metadat en Audio-indexatie

Woord.nl bevat een groeiende collectie van radio-uitzendingen en andere vormen van gesproken audio. Maar hoe vindt de bezoeker wat hij horen wil? Veel van het materiaal is beperkt voorzien van metadata en dat maakt het goed ontsluiten ervan lastig. Om het doorzoeken van de collectie beter te kunnen faciliteren wordt ingezet op het geleidelijk redactioneel aanvullen van metadata en op automatische verrijking in de vorm van audio-indexatie.

In de volgende schermen wordt het interactiedesign van de zoekfunctie uiteengezet. Het uitgangspunt is dat een zoekresultaat altijd onderdeel is van een oorspronkelijke bron. Zo kan de bezoeker een kort relevant fragment terugvinden en afspelen, maar ook zien waar het thuishoort.