Henry Sepers

Henry Sepers

Was in zijn vorige dichtbundel Ovidius zijn inspiratiebron, in de tweede dichtbundel van Henry Sepers, Spreekt de troubadour, is het de twaalfde-eeuwse lyriek van de Langue d’Oc. De gedichten gaan onder meer over ‘een alles heiligende taal’, een liefde die zo verinnerlijkt is dat ze buiten de geest niet meer kan bestaan. De kunst zit het lichaam in de weg. Jeroen van Kan praat met dichter Henry Sepers over zijn nieuwe bundel.

advertentie