Meet your stranger

Meet your stranger

Vormt het groeiende aantal mediatoepassingen op straten en pleinen een beperking van de openbaarheid? Of kunnen deze toepassingen juist nieuwe vormen van openbaarheid in het leven roepen? Deze vragen vormden het uitgangspunt bij de masterclass ‘Wireless Stories: New Media in Public Space’, georganiseerd door het Sandberg Instituut. Maarten Westerveen spreekt met André Freyssen en Sander Veenhof over hun project ‘Meet your Stranger’. Een interactief mobiel theaterstuk waarbij direct contact met een totale vreemde centraal staat.

advertentie