Interview

Interview

We hebben tegenwoordig allemaal een beeld bij TBS-ers. Foto’s, op tv vertoond, van Wilhelm Schippers en Marciano Ernst: ontsnapte tbs-ers. De eerste bewees helaas dat hij een gevaar voor de maatschappij was, de tweede is nog niet gevonden. Politici zijn verontrust, het beleid is verscherpt, en in september start een parlementair onderzoek naar het systeem TBS, het unieke Nederlandse systeem van opsluiting en behandeling van daders die niet toerekeningsvatbaar waren op het moment van hun daad.

Directeur Poelman van de Pompe tbs-kliniek deed dit weekend een oproep aan de politici zich een beetje terughoudend op te stellen, omdat er voor medewerkers in de branche bijna niet meer te werken is met deze argwanende hete adem in de nek – want enkele keren per jaar onttrekt iemand zich aan behandeling, dat is nou eenmaal een gegeven. Poelman zei ook: vraag eens aan de mensen die middenin in de TBS praktijk zitten wat er aan de hand is, dan krijgen we tenminste een volledig beeld.
Dat doen we hierbij: we laten we u een gewone TBS zitting horen. Hierna praat Djoeke Veeninga met Peter Van Panhuis, forensisch psychiater, die het ministerie van justitie adviseert over verloven voor TBS-ers.
---

advertentie