Historische zaken besproken door Han van der Horst en Paul Arnoldussen

Fragment OVT 27 maart 2005 uur 2 (21 min.)

Historische zaken besproken door Han van der Horst en Paul Arnoldussen

Fragment OVT 27 maart 2005 uur 2 (21 min.)

Boeken: 'Het mysterie rond Olga Tsjechova. Hitlers favoriete actrice' - Antony Beevor; 'Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1770-1798)' - Arianne Baggerman/Rudolf Dekker; 'De Schnabbeltoer' - Henk van Gelder; 'De Nederlandse Revolutie: Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799' - Joost Rosendaal; 'Hollands Gouden Glorie: De financiële kracht van Nederland door de eeuwen heen' - Marius van Nieuwkerk; 'M.A. Reinalda (1888-1965): Een geboren bestuurder' - Gilles W. Borrie; 'Het land van Lely: Reisboek in 103 stukken - Pauline de Bok & Tijs van den Boomen. Tentoonstelling: 'Theater in de Tweede wereldoorlog', t/m 9 januari Theater Instituut, Amsterdam

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Michal Citroen 10.00-11.00: Op 31 maart 1605 werden er voor het eerst diplomatieke betrekkingen met Denemarken aangeknoopt. De Staten-Generaal benoemde Isaac Pieterszoon tot Resident in Helsingor om de Nederlandse scheepvaartbelangen veilig te stellen. Een gesprek over de historische relatie tussen beide landen, die al langer duurt dan die 400 jaar met de in Denemarken wonende historicus en emeritus hoogleraar naamkunde Rob Rentenaar. N.a.v. het afgestemde wetsvoorstel tot Grondwetsherziening afgelopen woensdag een gesprek over ingrijpende Grondwetsherzieningen in het verleden, die van 1789, 1848 en 1917. Met Piet de Rooy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en Carla van Baalen, directeur van het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Met om + 10.30 de column van de journalist Jan van der Putten Deze week verschijnt het boek ‘Tien rode jaren: Links radicalisme in Nederland, 1970-1980’. Een gesprek met de auteur Antoine Verbij over zijn onderzoek naar de herkomst van het revolutionaire elan van de jaren zeventig, waar het op stuk liep en hoe het van karakter veranderde. 11.00-12.00 Historische boekenrecensies door historicus Han van der Horst en Parool-journalist Paul Arnoldussen. Met om 11.25u Het Spoor terug: Zoektocht naar het Goud: deel 1 Deel 1 van een drieluik over de grootste goudvondst uit de geschiedenis van Suriname. In 1932 vond de echtgenoot van de Surinaamse Paulina Bruyning 70 kg goud. Zij werd de rijkste vrouw van Suriname. Toch stierf Paulina in 1979 in armoede. Haar kleindochter Hennah Draaibaar bezocht Suriname met verslaggeefster Babs Assink om een reconstructie te maken van de vondst en te achterhalen waar het goud is gebleven. INFO: - ‘Tien rode jaren: Links radicalisme in Nederland, 1970-1980’ – Antoine Verbij, uitg. Ambo, isbn 90 263 1748 4 Besproken Boeken 2e uur: ‘Het mysterie rond Olga Tsjechova Hitlers favoriete actrice’- Antony Beevor, uitg. Balans, isbn 90 5018 650 5 ‘Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1770-1798)’ – Arianne Baggerman/Rudolf Dekker, uitg. Wereldbibliotheek, isbn 90 284 2083 5 ‘De Schnabbeltoer’- Henk van Gelder, uitg. Nijgh & Van Ditmar, isbn 90 388 2719 9 ‘De Nederlandse Revolutie: Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799’ – Joost Rosendaal, uitg. Vantilt, isbn 90 77503 18 8 ‘Hollands Gouden Glorie: De financiële kracht van Nederland door de eeuwen heen’ - Marius van Nieuwkerk , uitg. Becht, isbn 90 230 1159 7 ‘M.A. Reinalda (1888-1965): Een geboren bestuurder' – Gilles W. Borrie, uitg. Aksant, isbn 90 5260 170 4 ‘Het land van Lely: Reisboek in 103 stukken – Pauline de Bok & Tijs van den Boomen, uitg. 521, isbn 90 8565 003 8 Tentoonstelling: ‘Theater in de Tweede wereldoorlog’, t/m 9 januari Theater Instituut, Amsterdam, www.theaterindetweedewereldoorlog.nl