Klaas Ris en het kermisoproer in 1876

Fragment OVT 28 april 2002 uur 2 (8 min.)

Klaas Ris en het kermisoproer in 1876

Fragment OVT 28 april 2002 uur 2 (8 min.)

De kermis is lang een omstreden volksvermaak geweest. De kermis was een uitlaatklep voor de arbeiders en op het verbieden van de feestelijkheden in 1876, brak er een volksoproer uit in Amsterdam. Socialist Klaas Ris leidde de protestcampagne die volgde op het geweldadige optreden van politie en leger tijdens het oproer. Ook na het oproer bleef Ris actief binnen de socialistische beweging. Astrid Nauta bezocht met Dennis Bos de kermis op de Dam en de begraafplaats waar Klaas Ris begraven is.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Op 25 april 1950 werd de Vrije Republiek der Zuid-Molukken (RMS) op Ambon uitgeroepen. De Molukse aanhangers van het RMS ideaal herdachten dat feit. In den Haag liep een demonstratie enigszins uit de hand en op Ambon – waar op sommige plekken de RMS vlag gehesen werd – heeft dat geleid tot het weer opleven van de onlusten tussen christenen en moslims. Daardoor wordt weer de suggestie gewekt dat de – voornamelijk christelijke RMS – een rol van betekenis speelt in het conflict aldaar. Klopt dat, of moeten we voor werkelijk begrip van dit conflict verder terug in de geschiedenis. En in hoeverre is onze kijk op die geschiedenis bepaald, en misschien wel misvormd, door die RMS en haar vertegenwoordigers in Nederland Daarover in OVT een gesprek met Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch Museum en Herman Keppy, hoofdredacteur van het Molukse tijdschrift Marinjo en organisator van het vorige week gehouden symposium over de keerzijde van de VOC. Een interview met oud-Volkskrant journalist Ton Neelissen over het door hem geschreven, en komende week te verschijnen, boek over de grondlegger van de plastische chirurgie Johannes Esser (1877-1846). Esser was oorlogschirurg in WO 1, schaakkampioen van Nederland en kunstverzamelaar. 11.00-12.00: Cultuurhistoricus Thijs Rinsema over de historie van Koninginnedag in Meppel n.a.v. het komend bezoek van Koningin Beatrix aan Meppel op Koninginnedag. Een reportage over van één van de pioniers van het socialisme uit de 19e eeuw: Klaas Ris. Dennis Bos schreef een artikel over hem in het aprilnummer van het tijdschrift 'Ons Amsterdam'. En aandacht voor de tentoonstelling ‘Lili Marleen, de geschiedenis van een hit’, in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Direkteur Stef Temming vertelt de geschiedenis achter dit populairste lied van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Niets dan goeds Slot van een driedelige serie over de dood. Haarstukjes, doodsportretten, rouwadvertenties en bidprentjes. Al decennia lang doen de levenden er alles aan om de doden niet te vergeten. ‘Hij is gegaan precies zoals hij was’, adverteren de grote begrafenisondernemingen, en in de uitvaartwinkels kan je alles naar eigen wens bedenken en bestellen, van kist tot urn. Kortom: de eenvormige dood, bestaat niet meer Samenstelling: Annelies van der Goot en Jos Palm Info: -‘Het tomeloze leven van Johannes Esser: Grondleger van de plastische chirurgie’- Ton Neelissen, uitg. Balans, isbn 90 5018 572 x -Artikel over Klaas Ris: Tijdschrift Ons Amsterdam, april 2002, nummer 4 - Boek 'Waarachtige volksvrienden: De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894' - Dennis Bos, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2315 8 (2001) -Artikel over Koninginnedag in Meppel: Drents historisch tijdschrift Waardeel (Assen), Jaargang 22, nr. 1 -Tentoonstelling ‘Lili Marleen, de geschiedenis van een hit’, Nationaal Oorlogs-en Verzetsmuseum, Overloon t/m 31-12-2002