Het Spoor terug De SP in Oss Working Class Hero deel 3

Fragment OVT 9 december 2001 uur 2 (31 min.)

Het Spoor terug De SP in Oss Working Class Hero deel 3

Fragment OVT 9 december 2001 uur 2 (31 min.)

Een vierdelige serie over de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij in Oss. Ofwel: de zoektocht naar de vraag hoe een groepje revolutionaire hemelbestormers uit de jaren '70 er in slaagde om bijna veertig percent van de bevolking achter zich te krijgen in een stad zonder enige socialistische traditie. Aflevering 3: Dien het volk

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Kees Sorgdrager N.a.v. de strijd tussen de Israeli's en de Palestijnen een gesprek met Midden-Oosten Robert Soeterik en Kees Wagtendonk, secretaris van het Palestina-Comité, over het beeld van de Palestijnen en Palestina in Nederland. En naar aanleiding van de identificatie van het meisje van Nulde, een gesprek met oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw en met politiehistoricus Jos Smeets over de geschiedenis van het gebruik van hulpmiddelen bij het oplossen van moorden in de 19e en 20e eeuw. Jan Blaauw heeft net een manuscript afgerond, waarin hij een achttal historische moorden in Nederland de revue laat passeren en Jos Smeets is onderzoeker naar de geschiedenis van de politie in de 20e eeuw en van zijn hand verscheen onlangs het boek `De zaak Oss'. 11.00-12.00: In het tweede uur een korte aankondiging van het zojuist verschenen boekje 'De weerspiegeling' met daarin de columns die Jan Wolkers voor OVT afgelopen jaar heeft gemaakt. Een gesprek met voormalig staatsarchivaris Erik Ketelaar over de teruggegeven Nederlandse archieven uit Moskou. Een reportage over Het Amsterdams Burger-Weeshuys met Ben Endlich die een boek schreef over de achtergrond van de wereld van zijn vader Andreas Endlich die daar als wees verbleef. En en gesprek met Maarten-Jan Bakkum over zijn boek:La communidad judeo-curazolena de Coro y el pogrom de 1855, over de geschiedenis van de curacaos-joodse gemeenschap in Coro, Venezuela, die hier in de negentiende eeuw een lucratieve import-en exporthandel opzette. Conflicten met de autochtone handelselite leidde tot conflicten en uiteindelijk bijna tot een oorlog tussen Venezuela en Nederland. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Working Class Hero Een vierdelige serie over de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij in Oss. Ofwel: de zoektocht naar de vraag hoe een groepje revolutionaire hemelbestormers uit de jaren '70 er in slaagde om bijna veertig percent van de bevolking achter zich te krijgen in een stad zonder enige socialistische traditie. Aflevering 3: Dien het volk Wilt u een casettes of cd's van de 4-delige serie bestellen maak dan f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) over op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. Working Class Hero (of SP in Oss). INFO: - 'De affaire-Oss: Van conflict tot nationale rel' - Jos Smeets, uitg. Wereldbibliotheek, isbn 90 2841940 3 - 'De weerspiegeling'- Jan Wolkers, uitg. de Bezige Bij, isbn 90 234 0082 8 - CD met de columns via VPRO's publieksservice - 'Het Amsterdams Burger-Weeshuys: Een stadje in een stad'- Ben Endlich/Nanda van der Zee, uitg. Aspekt, isbn 90 5911 019 6 - 'Het geheim van Oss', Een geschiedenis van de SP - Kees Slager, uitg. Atlas, isbn 90 450 0563 8 - La comunidad judeo-curazolena de coro y el pogrom de 1855- Maarten-Jan Bakkum, Instituto de cultura del Estado Falcon, Caracas, isbn 980 333 221 x, is nog geen Nederlandse vertaling, wordt wel aan gewerkt