De KVP: naslagwerk over een katholieke partij

Fragment OVT 24 december 2000 uur 2 (22 min.)

De KVP: naslagwerk over een katholieke partij

Fragment OVT 24 december 2000 uur 2 (22 min.)

De Katholieke Volkspartij (KVP) wilde oorspronkelijk een open partij zijn, die zowel katholieken als niet-katholieken aan moest trekken. De partij verloor vanaf het einde van de jaren zestig steeds meer stemmen. De KVP ging in 1980 met een aantal protestante partijen in het CDA op. Door de polariserende politiek van de PvdA werd het CDA in de armen van de VVD gedreven. Via het CDA hebben de katholieken nog altijd invloed in de politiek. Emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis J.A. Bornewasser schreef een uitgebreid naslagwerk over de KVP. Interview van Jos Palm. Boek: Katholieke Volkspartij 1945-1980. Heroriëntatie en integratie (1963-1980), door: J.A. Bornewasser.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Jozef Deleu. VPRO-ORGEL KEERT NA 30 JAAR TERUG In het radioprogramma OVT zal a.s. zondag het aloude VPRO-orgel opnieuw worden ingewijd. Het orgel werd in 1937 aangeschaft, en deed tot halverwege de jaren zestig dienst bij talloze 'morgenwijdingen' van de oude Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. Na de VPRO-'revolutie' van 1968 werd het orgel verkocht. Toen de VPRO in 1997 verhuisde naar een nieuw kantoorpand op het Mediapark, ontstond het idee om het orgel als symbool van de oude VPRO weer te verwerven. Gebleken was, dat het orgel te koop was bij orgelbouwer Pels & Van Leeuwen in Den Bosch. Deze orgelbouwer kocht het orgel in 1980 van de Gereformeerde Kerk in Staphorst, die het orgel in 1970 van de VPRO gekocht had. Sinds 1980 stond het orgel in de nis van een oude abdij die door de orgelbouwer als opslagruimte wordt gebruikt. Het VPRO-bestuur onder leiding van Siebren Piersma maakte geld vrij voor de aanschaf van het orgel. Het orgel zal worden (her)ingewijd door VPRO-muziekmedewerker Han Reiziger. Dat gebeurt exact 63 jaar nadat Anthon van der Horst het orgel op 24 december 1937 in de oude studio aan de 's Gravelandseweg officieel inwijdde. Bij de inwijding zullen beide zoons van Van der Horst aanwezig zijn. Van der Horst was tot zijn dood in 1965 de vaste bespeler van het VPRO-orgel. Radio-hoofdredacteur Arend-Jan Heerma van Voss, een warm pleitbezorger van de aanschaf van het historische orgel, zal in OVT uitleggen in hoeverre de aanschaf symbolisch is voor de manier waarop de huidige VPRO zich op verleden én toekomst aan het heroriënteren is, en of de aanschaf het begin is van een herwaardering van het aloude vrijzinnige gedachtegoed. Verder een gesprek met Cor Doesburg, auteur van het boek 'Orgels bij de omroep in Nederland'. 11.00-12.00: Een gesprek met de emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis J. A. Bornewasser n.a.v. het verschijnen van zijn tweede deel van de 'Katholieke Volkspartij 1945-1980: Heroriëntatie en integratie (1963-1980)'. Over de geschiedenis van de KVP. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Deze week werd de nestor van de Nederlandse sociaal-democratie, Marinus van der Goes van Naters, 100 jaar. Ter ere van zijn verjaardag een portret van de man die als 'de rode jonker' door het leven ging. Al in 1918 bekeerde Van der Goes zich onder invloed van Troelstra tot het socialisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij met vele andere intellectuelen in St. Michielsgestel door de Duitse bezetters gegijzeld. Na de oorlog werd Van der Goes fractievoorzitter van de PvdA en was één van de voorvechters van een verenigd Europa. Tweeluik is op cassette te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Marinus van der Goes van Naters en de uitzenddatum. INFO: - De 4 columns van Jozef Deleu zijn op CD verkrijgbaar voor f 19,50. Over te maken op grionummer 444 600 t.n.v. de VPRO in HIlversum o.v.v. Jozef Deleu CD. - 'Orgels bij de omroep in Nederland' - Cor L. Doesburg, uitg. Strengholt, isbn 90 6010 877 9 - 'Geschiedenis van de Katholieke Volkspartij, deel 2: Heroriëntatie en integratie (1963-1980) - J.A. Bornewasser, uitg. Valkhof Pers, isbn 90 5625 092 2