Velzen en de Engelandvaarders

Fragment OVT 4 juni 2000 uur 2 (7,5 min.)

Velzen en de Engelandvaarders

Fragment OVT 4 juni 2000 uur 2 (7,5 min.)

Engelandvaarders vertrokken vanuit Velzen naar Engeland. Onder andere Cor Sporre, die niet alleen de oversteek maakte in maart 1941, maar ook in november 1941 weer naar Nederland terugkeerde. Sporre verdronk bij een andere oversteek naar Engeland. Reportage van Marnix Koolhaas. En een lang brieffragment van Cor Sporre. Boek: Velzen. Bezet en bevrijd, door: Guus Hartendorf.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van historica en publiciste Reinildis van Ditshuyzen Afgelopen donderdag werd de Wereldtentoonstelling in Hannover geopend. Reden voor OVT om in de geschiedenis van de Nederlandse bijdragen aan de Wereldtentoonstellingen te duiken. Een gesprek hierover met Marie-Thérèse van Thoor die in 1998 het boek schreef 'Het gebouw van Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen 1910-1958'. Verder een gesprek met Johan Joor over zijn proefschrift De adelaar het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) 11.00-12.00: Aandacht voor de opening van het Nederlands-Russische Archiefcentrum in Groningen een reportage over de presentatie van het boek 'Velsen bezet en bevrijd', over prins Bernhard, geheim agenten, engelandvaarders, verzetslieden, onderduikers, verraders en geallieerden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een boek van Guus Hartendorf. De Nederlandse Marine werpt zondag een krans in zee voor de kust van West-Sumatra waar op 18-9-1944. Het gaat om het onder Japanse vlag varend vrachtschip de Joenio Maroe (Junyo Maru) met aan boord 6500 gevangenen, waaronder 4200 Indonesische dwangarbeiders, bijna 500 KNIL militairen die geweigerd hadden om in Japanse dienst te vechten en 1800 andere krijgsgevangenen: Britten, Australiërs, Amerikanen, Nederlanders en Indische Nederlanders. Het schip was op weg naar Padang aan de zuidkust van Sumatra, waar de gevangenen zouden helpen bij de aanleg van de Pakanbaroe-spoorweg. Maar op 18 september werd het schip door twee torpedo's van een Britse onderzeeboot geraakt. Uiteindelijk verdronken er bij de grootste scheepsramp ooit ongeveer 5600 mensen, waaronder een aantal marinemensen en die worden vandaag op de plaats van de ramp herdacht. We hebben verbinding met Hare Majesteits De Ruyter, het vlaggeschip van een Nederlands Belgisch vlooteskader. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Monument voor mijn vader, een serie in vijf afleveringen. Vandaag deel 4. Op verzoek van zijn zoon sprak de inmiddels overleden Evert Hoedemaker (1896) - zeeman, avonturier, wereldreiziger en communist - zijn levensverhaal in op band. Het zijn onthullende verhalen over onder andere zijn rol in de groep-Schaap, een communistisch verzetsnetwerk dat als doel had schepen die voeren onder fascistische vlag tot zinken te brengen. Na de Duitse inval in 1940 werd Hoedemaker gearresteerd door de Gestapo en in Duitsland gevangen gezet. Dat hij overleefde was een wonder. De Spoor terug-serie Monument voor mijn vader is te bestellen door overmaking van f 40,- (f 5,- voor het Zaans Verzet) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. serie Monument voor mijn vader. BOEKEN/ INFORMATIE:: - 'Het gebouw van Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen 1910-1958'- Marie-Thérèse van Thoor, uitg. Walburpers, isbn 90 5730 043 5 (1998) - 'De adelaar het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) '- Johan Joor, uitg. De Bataafsche Leeuw, isbn 90 6707 520 5 - 'Velsen bezet en bevrijd'- Guus Hartendorf, uitg. Cornegge, Velserbroek, isbn 90 804894 3 3 - Nederlans-Russisch Archiefcentrum, Groningen, tel: 050-363 72 49, e-mail: nrac@let.rug.nl (opening 8 juni)