De Menselijke Genen, deel 1: de evolutie van de schepping

De Menselijke Genen, deel 1: de evolutie van de schepping

Weliswaar weten we nu precies hoeveel genen we hebben, maar wat wil dat nu zeggen? Het blijkt dat ons genenaantal helemaal niet uitzonderlijk groot is. Bovendien zijn de meeste van onze genen domweg geërfd van het dieren- en plantenrijk, dat wil zeggen dat het dezelfde genen zijn als die we aantreffen bij muizen en bijvoorbeeld gist. Het zijn de genen die de eiwitten maken die onze levensprocessen besturen. Zij vormen ons organisme, ons leven en ons brein. Welke betekenis heeft deze nieuwe genetische kennis in evolutionair en biologisch opzicht? Is de mens wel het toppunt van de evolutie, of zijn we gewoon een dier als andere dieren? Als we genetisch gezien toch al zo veel op dieren lijken en we de kennis hebben om die genen te manipuleren, ligt het dan niet voor de hand dat we uiteindelijk onze eigen evolutie ter hand zullen nemen, en eigenschappen van mens en dier veranderen, of desnoods samenvoegen? Presentatie: Rob van Hattum Regie: Antoinette Grote Gansey Research: Marie Lou Schoenmakers Productie: Madeleine Somer/Karin Spiegel Eindredactie: Hansje van Etten

advertentie