Proces Max Blokzijl (Deel 3)

11-09-1945 (1 u. 03 min. 07 sec.)

Proces Max Blokzijl (Deel 3)

11-09-1945 (1 u. 03 min. 07 sec.)

00:60:00 Blokzijl aan het woord: 1e Dat hij propaganda wilde voeren voor de Duitse Staat. 2e De bedoeling van zijn arbeid van '40-'45 dezelfde was als in de jaren daarvoor. 3e Dat hij voor zijn optreden steunde op juridische adviezen en inzichten m.n.v. Prof. Stikker verbonden aan het departement van justitie, die in zijn brochure schreef over Ned. regering, welke wanneer ze uitweek, niet als zodanig meer wettig zou kunnen zijn (volgens artikel 112 punt 56). 4e Dat, na de capitulatie Ned. niet meer in oorlog was met Duitsland, en derhalve Mussert het recht had met zijn partij Duitsland als bondgenoot te kiezen, ten laatste uit briefwisseling met luisteraars, illegale pers bleek dat er geen homogene verzetsgroep was, waarom ik waarschuwde tegen riskante verzetsdaden, die represailles ten gevolge hadden. 5e Voert aan, dat ook illegale geschriften bleek, dat de regering in Londen niet meer op de hoogte was van wat er in Ned. gebeurde. Refereert aan zijn werk in Atjeh (waarvoor onderscheiding werd ontvangen) dat hij vrijwilliger was in '14-'18; en zijn handboekje voor de soldaat schreef: -zijn verdere werk voor Algemeen Ned. Verbond zijn artikelen voor het Handelsblad -hoe hij na 1940 werd aangezocht door Presse - referent - Janke te helpen de verhouding tot de Ned. Pers te regelen; verwijst naar het beroep van de Geer, "om zich jegens de bezetting loyaal te gedragen", verder op de brochure van Colijn, te stemmig van het Ned. volk na 5 dagen oorlog. Vroeg mij af, wat kan ik doen om de positie van Ned. bij een Duitse overwinning zo sterk mogelijk te maken; in dit teken stond al mijn werk voor de radio en al mijn schrijven. Ik heb dit getracht rustig te doen, bij uitzondering het ik fel gereageerd op aanvallen van Londen en "Flitspuit", kritiek op politici beschouwde ik als mijn goed recht als journalist. Ik heb in vele gevallen met behulp van dep. van Volksvoorl. Veel mensen kunnen helpen, waaronder de meeste niet N.S.B.ers, en heb met de Zionisten-leider Léon overleg gepleegd over een aantal Joden te redden; dit bepleitte ik bij Duitse instantie in Ned., waar ik succes had, tot Berlijn afwees. Als ik de Duitse Staat had willen steunen, zou mijn verhouding tot de Duitsers heel anders zijn geweest. Men voerde actie tegen mij van Duitse zijde. Ik ben niet gevlucht na Dolle Dinsdag, en beroep mij erop dat mijn radiopraatjes van veel belang waren voor de voorlichting voor Radio-Oranje, enz. Ik heb getracht naar eer en geweten te handelen, en mij uitsluitend laten leiden door idealisme. Hof zal uitspraak doen over 14 dagen. (uitspraak conform eis). N.B. Zowel in gedeelte van procureur fiscaal, als bij de verdediger, de antwoorden van Blokzijl in de aanvang, als bij zijn verdediging aan het slot komen veel herhalingen voor. Volledigheidshalve is alles gecopieerd, bepaalde gedeelten zijn soms moeilijk te verstaan.

advertentie