Het drama van Delfzijl

Het drama van Delfzijl

"Delfzijl is uniek. Al het afvalwater kan zo de Eems in", zei oud-burgemeester Roele van Delfzijl. Aan het eind van de jaren vijftig dreigt de Randstad overbevolkt te raken en het Noorden leeg. Daar bedenkt het Rijk een oplossing voor: spreiding van industrie. Er worden zevenentwintig industrialisatiekernen aangewezen. Delfzijl en omstreken is er daar een van. Het gemeentebestuur en het Havenschap hebben daar wel oren naar. Miljoenen worden ingezet om bedrijfsterreinen en verkeersverbindingen aan te leggen, woningen te bouwen, scholen, een ziekenhuis... Winkeliers breiden hun nering uit. Hele dorpen worden opgedoekt. Vette premies aan het bedrijfsleven moeten industrieën naar het Noorden halen. Delfzijl zal dé industriestad van het noorden worden!