Andere Tijden

Bisschop Gijsen

Andere Tijden

Bisschop Gijsen

In 1972 werd de onbekende maar zeer orthodoxe priester Johannes Gijsen bisschop van Limburg. Die benoeming viel in de progressieve Nederlandse kerk van toen buitengewoon slecht. Eerdaags gaat Gijsen, inmiddels aartsbisschop van Reykjavik, met pensioen. Andere Tijden kijkt nog een keer terug op de roerige tijden in Limburg, onder andere met kardinaal Simonis.