Andere Tijden

Prins Bernhard

Andere Tijden

Prins Bernhard

Martin van Amerongen, voormalig hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en prominent lid van het Republikeins Genootschap, werd in 1996 door Prins Bernhard op Soestdijk ontvangen. De twee raakten bevriend. Het verhaal over de vriendschap en de ontboezemingen van de prins tegenover Van Amerongen over de Lockheed-affaire kwam de afgelopen dagen al in het nieuws. Maar er bestaat ook een tv-interview met Van Amerongen over Bernhard. Eind mei 2000, toen Bernhard op het randje van de dood leek te zweven, werd Van Amerongen geïnterviewd door Rudi Boon van het VPRO-programma Lopende Zaken. Ook in dat gesprek sprak Van Amerongen openhartig over zijn vriendschap met de Prins, op voorwaarde dat het interview alleen uitgezonden zou worden als Bernhard zou overlijden. Maar Bernhard overleefde Martin van Amerongen. De hoofdredacteur van De Groene overleed in 2002. Nu Bernhard is overleden zendt Andere Tijden het interview met Van Amerongen aanstaande dinsdag 7 december voor het eerst uit. Ook in Andere Tijden een samenvatting van de Andere Tijden-uitzending over Bilderberg van 6 januari 2004. Vijftig jaar geleden werd in een hotel in Oosterbeek voor het eerst een besloten conferentie gehouden door invloedrijke personen van beide kanten van de Atlantische Oceaan over samenwerking en vrede, de Bilderberg Conferentie. De prins praat over zijn rol in de conferentie en over hoe het daar in de vertrouwelijkheid van het overleg toeging.