Holland Doc Radio: Niemand twijfelde aan de vooruitgang

René Oomen, NPS, 2010

Holland Doc Radio: Niemand twijfelde aan de vooruitgang

René Oomen, NPS, 2010

In de jaren 60 & 70 van de vorige eeuw moesten Heveskes, Oterdum en Weiwerd , drie Groningse dorpjes onder de rook van Delfzijl, wijken voor de oprukkende chemische industrie. Een voor een werden de huizen gesloopt. De operatie bleek voor niets; er kwam wel industrie, maar niet op de schaal waar men destijds van droomde. Rene Oomen ging kijken in Weiwerd. Er staan nog een paar gebouwen overeind en er wonen nog een paar mensen. Maar het is er troosteloos, een spookdorp.

advertentie