Looking for Mr. Li in India

Looking for Mr. Li in India

In de nieuwe geglobaliseerde wereld worden China en India vaak in één adem genoemd als de groei-economieën van Azië. Twee landen met elk meer dan een miljard inwoners en een economische groei van 8 procent jaarlijks. India loopt vooralsnog duidelijk op China achter in ontwikkeling. Er zijn zelfs mensen die vinden dat er in India helemaal geen ontwikkeling gaande is, behalve voor een kleine bovenlaag. Verslaggeefster Djoeke Veeninga gaat voor de laatste maal op zoek naar Mr. Li in India, ook met de vraag: waar is de Chinese toerist in India?
mei 2008India en China zijn buren, handelspartners, maar ook concurrenten. En al doen beide landen nog zo hun best, conflicten liggen permanent op de loer: over Tibet, de loop van de grens of nucleaire aspiraties. Hoe houdt India de relaties met China warm? Dat is de vraag die Djoeke Veeninga zich stelt in deel 3 van Looking for Mr. Li in India.

Looking for Mister Li is een 16-delige reportageserie over de zon- en schaduwkanten van globalisering, met de opkomst van China als rode draad. Het is een coproductie van VPRO en Wereldomroep en kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van de NCDO.

advertentie