Poldermodel

Poldermodel

Poldermodel

Poldermodel

Documentaireprogramma. -Poldermodel. Een programma over de tegenstelling tussen nieuwkomers en oudgedienden op het platteland. In Grootschermer lopen de conflicten tussen boeren en nieuwkomers over drie nieuw te bouwen potstallen hoog op. Gaat het om de weidevogels of toch gewoon om het eigen uitzicht? Een groep ongeruste bewoners, waaronder bekende Nederlanders, zoals Ard Schenk en Diederik van Vleuten, hebben de stichting Open Polders opgericht. Zij hebben een handtekeningenactie in het dorp gehouden, flyers uitgedeeld, media ingeschakeld en zijn naar de rechter gestapt. Het lijkt erop dat hun juridische stappen succes hebben, voorlopig is het bouwen van potstallen op last van de officier van justitie stopgezet. In Grootschermer is inmiddels de relatie tussen voorheen vreedzaam naast elkaar levende buren totaal verziekt. Mensen bevechten hun territorium en met liefde voor de natuur heeft het allemaal weinig meer te maken. Ondertussen is de weidevogel, waar het iedereen om begonnen is, op zoek naar geschikt land waar hij in alle rust zijn nest kan bouwen en zijn pulletjes veilig kan laten opgroeien.

advertentie