Het Spoor

Het recht op ouderschap 2

Het Spoor

Het recht op ouderschap 2

Het Spoor
11-01-1986
Het recht op ouderschap 2: Wie houdt toezicht op ouderschap en voogdij?
Vier programma’s over de juridische aspecten van ouderlijk gezag en voogdij; over toezicht op, ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke macht; over gezinnen, gescheiden ouders, vaders en moeders en de kinderen waar zij mee mogen omgaan – of niet.
Met interviews met pleegouders Gerrit en Mieke, politieagent van Heester van de zeden- en jeugdpolitie, kinderrechter Kuiken, voogd Johan van de kinderen van de familie Molenaar, maatschappelijk werkster mw. Lucas, mw. Steenhof van de Directie Kinderbescherming.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief