Het Spoor

De Politie 5: De Controle

Het Spoor

De Politie 5: De Controle

Afl. 5 van vijfdelige documentaire serie over de politie: van agogisch ingestelde wijkagent tot oncontroleerbare undercover smeris.
Het politieapparaat is een wereldje op zich met een eigen gesloten cultuur. Zijn politici en burgers nog wel in staat daar controle op uit te oefenen? Klachten over politieoptreden lopen meestal op niets uit. De politiek gebruikt het politiebeleid als issue bij het dingen naar kiezersgunst en als puinruimers bij falend beleid. In deze laatste uitzending van de serie ‘De Politie’ wordt de balans opgemaakt.
Met interviews met o.a.
-commissaris Sietsma, chef van de Ondersteunende recherche;
-Ex-agent Jaap Groot van de Amsterdamse politie;
-de Utrechtse advocaat J Doedens;
-Cyrille Fijnout van het WODC;
-Hoofdcommissaris van Straaten van de CRI;
-een woordvoerder van het Dierenbevrijdingsfront.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief