HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 -10.00: HET INTERVIEW


## EEN GOED GESPREK
Marjan Luif imiteert in Een Goed Gesprek Koningin Juliana en de troonrede.

====


## WTO-TOP IN CANCUN MISLUKT?
'We hebben allemaal verloren; er zijn geen winnaars, alleen verliezers. De Wereldhandelstop in Cancun is uitgelopen op een totale mislukking.' Dat zijn de woorden van een sombere minister van economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst.

Inmiddels weet iedereen wellicht waar die teleurstelling van Brinkhorst over gaat. Afgelopen zondag had de vijf dagen durende Top-bijeenkomst van de Wereldhandelsorgansisatie, de WTO, in een handelsakkoord voor alle 146 lidstaten moeten eindigen – en dat is niet gelukt.

Doel van dat akkoord was: door een vrijere wereldhandel de wereldeconomie weer wat op te stoken, waarbij de arme landen heel nadrukkelijk méé moeten in een economische ontwikkeling, in plaats van afhankelijk te blijven van hulp.

Minister Laurens Jan Brinkhorst - delegatieleider van de Nederlandse delegatie en één van de vicevoorzitters van de WTO-top - is net aangekomen op Schiphol. Hij deelde zijn vlucht uit Cancún onder andere met Burghart Ilge, die namens alle NGO’s afgevaardigde was in de Nederlandse regeringsdelegatie.
Burghart Ilge is verbonden aan Both Ends, een ontwikkelingsorganisatie die het werk van milieuorganisaties in het zogenaamde 'Zuiden' en in Midden- en Oost-Europese landen ondersteunt.
Beide heren zitten in een studio op Schiphol en Djoeke Veeninga praat met hen.

====


## DE CWI'S EN DE WERKLOOSHEID
Vandaag worden samen met de rijksbegroting ook de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Plan Buro gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de werkloosheid in 2004 explosief blijft groeien. Volgend jaar zullen er 540.000 werklozen zijn, dat is zeven procent van de beroepsbevolking. En het aantal werklozen verdubbelt volgens de ramingen van het Plan Buro in drie jaar tijd.

Zijn de voormalige Arbeidsbureaus, de huidige Centra voor Werk en Inkomen wel voldoende voorbereid en toegerust op deze toestroom? Terwijl er al een behoorlijke achterstand is bij de belangrijkste taak van de CWI: het bemiddelen van de ingeschreven werklozen.

Te gast zijn Rens de Groot, hij is voorzitter van de Raad van bestuur van de CWI en Jos Tabink, vestigingsmanager van de CWI in Den Haag Zuid-Oost.
Zijn de heren met een ongerust gevoel aan deze Prinsjesdag begonnen? Djoeke Veeninga legt het aan hen voor.

====