Interview

Interview

Vorige week werd de moeder van Savanna, het driejarige meisje dat eerder gestikt met een washandje in haar mond in de kofferbak van de auto van haar moeder was gevonden, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Het hele land was geschokt door het verhaal van dit meisje dat in haar korte leven voortdurend mishandeld was tot de dood er op volgde.

De hoop om dit soort dingen te voorkomen, zo heette het in Den Haag, kon geput worden uit de nieuwe Wet Jeugdzorg die op 1 januari in werking is getreden. Alles zou beter georganiseerd worden, minder bureacratisch; via het zogenaamde ‘loket’, waardoor er sneller kan worden ingegrepen in situaties als die van Savanna..

Gisteren stelde Jacques van der Borght, manager bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming, in dagblad Trouw dat juist door die nieuwe Wet Jeugzorg honderden kinderen in probleemgezinnen in acuut gevaar verkeren. In de pleegzorg, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering is een opnamestop afgekondigd waardoor dat soort kinderen niet meer uit huis geplaatst kunnen worden.
Chris Kijne in gesprek met Van der Borght.
---

Kinderen onder de achttien jaar, die van iets strafbaars verdacht worden, komen bij de kinderrechter. Zo ook de ouders die de opvoeding van hun kind niet aankunnen.
Zittingen van de kinderrechter zijn niet openbaar. Op de ouders, de kinderen zelf en de hulpverleners na, mag niemand ze bijwonen.
Voor de serie ‘Standplaats Kinderrechter’ maakte de rechtbank in Amsterdam een uitzondering. Verslaggever Irene Houthuijs kreeg toestemming om bij een groot aantal zittingen aanwezig te zijn. Alle betrokkenen, ouders, kinderen, hulpverleners, openbaar ministerie en advocaten stemden daarmee in. De namen van de kinderen zijn, om privacyredenen, verdraaid.

In deze aflevering staat het mislukken van een ‘leerstraf agressie beheersing’ centraal. Een Marokkaanse jongen van bijna zeventien wilde zich “niet stressen” tijdens de leerstraf.
Hij wilde zijn mobiele telefoon niet uitzetten, was onbeleefd, noemde de trainster ‘schatje’, en kwam te laat. Op een gegeven moment is hij weggestuurd.
Nu eist de officier van justitie dat hij alsnog 22 dagen jeugddetentie krijgt. Krijgt deze jongen een tweede kans?
---

Verslaggever Theo Verbrugge doet vanuit Den Haag verslag over de aangifte van de geboorte van Prinses Alexia.

advertentie