Wim Deetman over de rijksoverheid

Wim Deetman over de rijksoverheid

Wim Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), over de gespannen relatie tussen
rijksoverheid en gemeenten. Volgens de VNG zou de rijksoverheid minder vaak moeten voorschrijven hoe het lokaal bestuur werkt en meer bevoegdheden moeten overhevelen naar de gemeenten. Ook
aandacht voor de pardonregeling: burgemeesters verschillen van inzicht over de vraag of gemeenten lijst en van illegale vreemdelingen zouden moeten bijhouden.

Zwols Blauw
Tweede deel van de reportageserie vanuit een politiebureau in Zwolle. Wat
het 'blauw' op straat doet, weten we, maar wat doen ze binnen de muren van hun bureau? Verslaggever Irene Houthuijs bericht over de wederwaardigheden van het team Zwolle Centrum/Zuid. Vandaag deel 2: de wijkagent.

Lockerbie
In 1988 ontplofte boven het Schotse plaatsje een PanAm boeing waarbij alle
270 inzittenden omkwamen. Na jarenlang getouwtrek tussen nabestaanden,
westerse regeringen en de Libische leider Khadaffi leverde deze uiteindelijk twee mannen uit die werden verdacht van verantwoordelijkheid van de aanslag. Een schotse rechter sprak er een vrij en veroordeelde de ander tot levenslang. Waarmee een obstakel verdween voor een terugkeer van Libie onder
de beschaafde naties en een beeindiging van westerse sancties.
Maar er zijn altijd twijfels geweest aan de verantwoordelijkheid van deze
mannen en van Libie as such. Een gesprek met Gideon Levy, en met arabist Leo Kwarten.

advertentie