De Ochtenden aan Tafel

De Ochtenden aan Tafel

... het verhardende klimaat ten aanzien van de multiculturele samenleving. Welk Turkije trof ze, na 27 jaar Nederland, aan en hoe volgt ze vanuit Turkije de integratiediscussie hier?

Al Qaeda
Legt Al Qaeda de wapens neer? Deze week zwoer één van de grondleggers van de terreurorganisatie het geweld 'op islamitische gronden' af. Hoe belangrijk zijn deze uitspraken? Een gesprek met arabist Leo Kwarten.

Anker is pleiten
In deze tweewekelijkse rubriek over juridische zaken is advocaat Willem Anker te gast. Hij spreekt onder meer over het advocatenpleidooi om het proces tegen 22 Hells Angels voortijdig te beëindigen. Het Openbaar Ministerie (OM) zou onzorgvuldig omgesprongen zijn met afgeluisterde gesprekken tussen advocaten en hun cliënten, zogeheten geheimhoudergesprekken.

advertentie