HET INTERVIEW

Het Interview: Onderzoek naar Integratie

HET INTERVIEW

Het Interview: Onderzoek naar Integratie

9-10 uur: Het Interview
Gisteren werd het rapport van het Hilda Verwey-Jonker Instituut over 30 jaar integratiebeleid openbaar gemaakt dat gemaakt werd in opdracht van de parlemenatire onderzoekscommissie. Dát heeft Ali Lazrak, het SP tweedekamerlid dat vorige week uit ongenoegen uit de commissie stapte tenminste bereikt met zijn stap. Wie er onder vuur lag heeft inmiddels gereageerd: directeur Boutellier van het Hilda Verwey Instituut en onderzoeksleider Jan Willen Duyvendak, die ten stelligste ontkennen dat hun onderzoek te eenzijdig rooskleurig zou zijn, vanwege de betrokkenheid van het instituut bij het gevoerde beleid, zoals de critici beweren. Het beleid is deels geslaagd, zegt het rapport, en een van de conslusies van het onderzoek is dat de toegenomen spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen wel eens voort kunnen komen uit jalouzie: ‘scheve ogen bij groepen autochtone Nederlanders die zich voorbij gestreefd weten door allochtonen verklaren wellicht meer dan het veronderstelde falen.’
Eén van de betrokken mensen die tot gisteren zwijgplicht had gekregen van het instituut, maar nu ook mag praten is Ruben Gowricharn. Hij is hoogleraar Multiculturele Cohesie aan de Universiteit van Tilburg, en het initiatief tot deze leerstoel werd genomen door het Verwey-Jonker Instituut. Mee praat ook Meindert Fennema, hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam, verbonden aan IMES, het instituut voor migratie en ethnische studies.


Medewerkers van de Fietsenwerkplaats in Amsterdam Oud-West – in de jaren ’70 opgericht door krakers - protesteerden gisteren tegen sluiting doordat ze hun subsidie dreigen kwijt te raken. Een portret van Piet Heldring, die daar al jaren zinvolle arbeid verricht.


Tot Slot: gesprek met Mark vd Velde, wet.medew. van de Teldersstichting over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking. Wat worden we zelf beter van al de ontwikkelingshulp die we geven? De professor Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, vindt dat er beter gelet moet worden op het Nederlands belang als wij geld aan de derde wereld spenderen. 'Belangen in balans'heet het rapport waarin daarvoor een lans wordt gebroken. Volgende maand organiseert de Telders Stichting naar aanleiding van dat rapport een symposium onder de titel Óntwikkelingssamenwerking en nationaal belang'.