Interview

Interview

Geweld op scholen

Vorig jaar werden 423 leerlingen wegens onhandelbaarheid van de ene school naar de andere overgeplaatst, en 2800 kregen er een tijdelijke schorsing, een zogenaamde time-out. Ongeveer drie- á vierhonderd werden gewoon van school gestuurd zonder dat duidelijk is wat er verder met ze gebeurde. 45% van de leraren in het praktijkonderwijs en VMBO hebben wel eens met agressie te maken. Vier van de tien schooldirecteuren in de grote steden zeggen de veiligheid van hun personeel niet meer te kunnen garanderen.

De moord, eerder dit jaar, op conrector Hans van Wieren van het Haagse Terra-college was het treurige topje van deze ijsberg. Onderwijsminister Maria van der Hoeven presenteerde deze week haar plan van aanpak om de veiligheid op scholen te verbeteren. Een interview met minister Van der Hoeven.
---

Noord-Hollandse landschap moet karakteristieker

Het landschap in Noord-Holland dreigt saai te worden. Het ziet er niet meer zo uit als pak hem beet honderd jaar geleden. De provincie geeft boeren, particulieren en natuurverenigingen daarom subsidie om het authentieke en klassieke Noord-Hollandse landschap in ere te herstellen. Dat wil zeggen: met windsingels, boomgaarden, hakhoutbosjes, rietkragen en houtwallen.

Natuurverenigingen storten zich massaal op de subsidies, maar individuele boeren lijken minder enthousiast. Zij hebben nog tot 1 september de tijd om hun subsidie-aanvraag in te dienen, maar velen laten het afweten.

Teun van de Keuken onderzocht samen met Philipine Koorneef van Landschap Noord-Holland waarom de boeren zo terughoudend zijn. Allereerst bezochten ze een boerderij die duidelijk laat zien, hoe het niet moet.

---

Liberale samenwerking in Nederland en Europa

Waar het nu om gaat is de vraag of Nederland rijp is voor een grote liberale partij.
Die vraag werd eerder deze week gesteld op een Symposium met als toepasselijke titel: Nederland op weg naar een liberale partij.

Daar deed VVD coryfee Henk Vonhoff een opmerkelijke uitspraak over een mogelijke vergaande samenwerking tussen zijn VVD en D66.

Ger Jochems praat met professor Henk Vonhoff
---

advertentie