Het interview

Het interview

Interview met Frank de Grave van de nieuwe Zorgautoriteit. Hij stelt deze week in een rapport dat het nieuwe declaratiesysteem voor medisch specialisten - een van de belangrijkste pijlers van de marktwerking in de zorg - zo ondoorzichtig is dat fraude niet valt te achterhalen. Uit een onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland bleek eerder al dat de medici vorig jaar minstens een half miljard euro te veel declareerden. Was dit niet eerder te voorzien en hoe kan de marktwerking in het ziekenhuis volgens deze toezichthouder dan wel op een deugdelijke manier?

Reportage over 'lichtvervuiling'. Maakt duisternis deel uit van een kwalitatieve leefomgeving?

Door de toenemende vraag naar olie en gas zijn de machtsverhoudingen in de wereld aan het veranderen. Een interview met oud-minister van Defensie en oud-secretaris-generaal van de WEU Wim van Eekelen over de verschuivingen in het Europese veiligheidsdenken naar aanleiding van zijn boek "From Words to Deeds. The ongoing debate on European security".

advertentie