Sporen naar het front. Treinen in oorlogstijd

OVT, 5 mei 2013

Sporen naar het front. Treinen in oorlogstijd

OVT, 5 mei 2013

Guus Veenendaal over zijn boek ‘Sporen naar het front. Treinen in oorlogstijd’.Van de vroegste geschiedenis van de spoorwegen tot de Koude Oorlog, waarin de spoorwegen voor het laatst een rol van betekenis speelden. De tentoonstelling ‘Sporen naar het front’ is te zien in het spoorwegmuseum.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Acte van Verlatinghe; Treinen in oorlogstijd; Column John Jansen vanGalen; Het Beestmensch Klaas Carel Faber; J.L. Heldring overleden; Inhet spoor van prins Bernhard; Het Spoor terug: 175 jaar Artis, dl. 2