De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Hans Kraan, kunst historicus uit Den Haag.


'De Droomhandel'
Daphne Meijer, Thomas Verbogt en Dirk van Weelden praten o.l.v. Roel Bentz van den Berg over:
-de film 'Gosford Park' van regisseur Robert Altman.
- de postuum verschenen bundel 'De oude kustlijn' van dichteres M. Vasalis (overleden in 1998)
- tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam van tekenaar Kamagurka.
- de CD 'Geogaddi' van de schotse band Boards of Canada.

'De muziek van Louis Lehmann' met deze week deel drie over Chicago Jazz.

TWEEDE UUR
Atelierbezoek
Toine Moerbeek in gesprek met beeldenkunstenaar Pietsjanke Fokkema.

De weeksluiting van Heere Heeresma.

advertentie