De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Johan Peeters, ontwerper in
Amsterdam.

Een gesprek met de journalist en criminoloog Chris
Rutenfrans over de verzamelde essays van de
schrijfster Andreas Burnier: 'Een gevaar dat de ziel in
wil'. Chris Rutenfrans was een student van Burnier
die lange tijd hoogleraar criminologie was. Samen
schreven zij een pamflet tegen euthenasie.

‘Een nieuwe Matthäus Passion’
Jan Rot vervolgt zijn hertaling van Bachs
meesterwerk. Een kruistocht in 24 delen.

TWEEDE UUR
De werkplek
Op bezoek bij de schrijver Ton Rozeman in
Nijmegen.

Philips’ Holland Indië Archief.
Oa. over de gevaren voor
Nederlandse koopvaardijschepen. (nov. 1939)

advertentie