De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Thys de Boer, bankdirecteur in ruste, in Mirns (Fr.)

Een gesprek met de journalist en Amsterdamse universiteitshoogleraar Karel van Wolferen over zijn essay ‘De ondergang van een wereldorde’, over hoe Bush en de zijnen een wankel politiek evenwicht dreigen te vernietigen.

'Arnon Grunberg vanuit Praag'
Een kort verhaal.

TWEEDE UUR
Een gesprek met de dichteres Elisabeth Tonnard; zij verknipte en verplakte een gedicht van T.S. Eliot en transformeerde toespraken van Bush tot gedichten.

'Audio Archeologie' van Frits Jonker.

Een portet met sessie-opnamen van de Schotse folkmuzikant Alasdair Roberts (deel 1).

advertentie