De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Jos de Meyere, directeur van het Waterleidingmuseum in Utrecht.

'Lights Out!'
De popmuzikale neerslag van de Vietnam-oorlog
Deel 3: Protest versus patriotism
Een programma van Roel Bentz van den Berg en Martijn Stoffer.

'De muziek van Louis Lehmann'
Over calypso uit de Virgin Islands.

TWEEDE UUR
'Atelierbezoek'
Toine Moerbeek bekijkt samen met de dichter Hans Groenewegen de reproduktie van Beckmanns schilderij 'Selbstbildnis mit Horn' uit 1938. Groenewegen wijdde een cyclus van 6 gedichten aan dit ene schilderij.

'De Weeksluiting'
Heere Heeresma vertelt een verhaal.

advertentie