De 747-documentaire

Polka's in Cleveland

De 747-documentaire

Polka's in Cleveland

In de jaren veertig van de 19e eeuw arriveerde een Boheemse dans in Parijs; De Polka. Van daaruit verspreidde de Polka zich over de gehele wereld. Let wel: Zonder dat er een geluidsdrager aan te pas kwam! De Polka bereikte ook het concertpodium. Dat daarbij een Tsjechische componist een voorname rol speelde, ligt voor de hand. Smetana componeerde verscheidene Polka's. Ter onderscheiding van het toch wat simpele boerenverleden noemde hij zijn composities wel salonpolka's.

Nog steeds staat de Polka op het repertoire van menig muzikant: van Ierland via de Verenigde staten tot Argentinië. Het zwaartepunt ligt echter in Midden-Europa. Met name Tsjechië, Polen en Slovenië houden de Polka in ere. In Cleveland (Ohio) bevindt zich het Polkamuseum, een museum gewijd aan een dans, aan een vrolijk muziekje.

Wat kun je in zo'n museum zichtbaar maken en hoe verhoudt zich dit mono-museum met de eveneens in Cleveland gevestigde Rock 'n Roll Hall of Fame, opgezet door de platenindustrie. Vragen die Wim Bloemendaal er toe bewogen om in Cleveland te gaan kijken en luisteren.

advertentie