Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 5: Verstandig Ouderschap

Het Spoor Terug

Het Interbellum, afl. 5: Verstandig Ouderschap

Acht programma's over de jaren tussen de wereldoorlogen. Over gebroken geweertjes en fascisten, over radio en revue, over stakingen en crisis, over Troelstra en Colijn.

De Nieuw Malthusiaanse Bond verzette zich in woord en daad tegen de propaganda, vooral uit confessionele hoek, voor het grote gezin, dat vaak ook grote verpaupering tot gevolg had.
Interviews met:
-mevrouw Kuyt, jeugdherinneringen aan het gebrek aan en het taboe op seksuele voorlichting.
-Ge Nabrink, over lezingen voor de NMB, over de verkoop van voorbehoedmiddelen, en over de vraag of de NMB zich bezig moet blijven houden met gezinsplanning of zich ook moet gaan bezighouden met seksuele hervorming.
-Kees Rijken over hoe hij zelf aan gezinsplanning probeerde te doen.
-mevrouw Kuyt, depothoudster middelen, over de middelenverkoop en het aanmeten van pessaria.
Mevrouw Bierman, eveneens actief in de NMB
-mevrouw Roschar, bestuurslid NMB

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie