Het Spoor Terug

Ras breekt het uur der vrijheid aan 10: Kakelvrouwen en mannenhaatsters

Het Spoor Terug

Ras breekt het uur der vrijheid aan 10: Kakelvrouwen en mannenhaatsters

Tiende deel van de dertiendelige serie gedramatiseerde documentaires 'Ras breekt het uur der vrijheid aan' over het roerige einde van de 19de eeuw.

Deze aflevering gaat over vrouwenemancipatie, gelijke rechten en over strijdster voor vrouwenrechten Wilhelmina Drucker, oprichtster van de 'Vrije Vrouwen Vereniging'.

Beschrijving:
De eerste roep om emancipatie en gelijke rechten kwam niet van de arbeidsters zelf, maar uit kringen van de bourgeoisie. De vrouwen van arbeiders hadden immers weinig energie over, naast de verzorging van vaak kinderrijke gezinnen en dertienurige werkdagen in de fabriek.
Wilhelmina Drucker was een van de belangrijkste strijdsters voor vrouwenrechten en oprichtster van de Vrije Vrouwen Vereniging.
Nagespeelde 'historische geluidsfragmenten' van o.a.:
- een lezing van Drucker over een aantal patriarchale artikelen in de wet over zogenaamde 'onechte' kinderen, die volgens haar vaak kindermoord door moeders tot gevolg hebben.
- een toespraak van Dora Haver.

Aan het woord:
- Joan Nieuwenhuis, socialist en hoofdredacteur van het Groninger Weekblad, die vertelt over hoe Drucker onder pseudoniem Gypsy schreef in zijn krant;
- Catrien Mathies, vrouw van een steenbewerker, over de oprichting van vrouwenverenigingen als onderdeel van de Sociaal Democratische Bond, over de werkzaamheden van de vrouwenvereniging 'Door Vereniging Verbetering DVV' waarvan ze secretaris is, en over de strijd van arts Aletta Jacobs om op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geplaatst te worden.
- de Amsterdamse onderwijzeres Dora Haver, actief in o.a. de Sociaal-Democratische Onderwijzers Bond en de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, en bestuurslid van de Nieuw-Malthusiaanse Bond, over de redenen van Wilhelmina Drucker om de niet partijgebonden Vrije Vrouwen Vereniging op te richten, over hoe geprobeerd wordt arbeidersvrouwen te betrekken bij het werk van de VVV en over het toenemende aantal geschilpunten
tussen feministes en socialisten.

Rolverdeling:
Wil Rein van Amstel als Dora Haver
Jet van Boxtel als voorzitster van een vergadering
Joop Doenze als Joan Nieuwenhuis)
Harmke Pijpers als Wilhelmina Drucker
Kees Slager als Jan Fortuyn
Hedy Wiegner als Katrien Mathies

De serie 'Ras breekt het uur der waarheid aan' is gebaseerd op interviews met en getuigenissen van arbeiders en bazen zoals die zijn vastgelegd in het rapport van de 'Parlementaire Enquête naar de Arbeidsomstandigheden in Nederland van 1887', kortweg de 'Arbeidsenquête van 1887'.
De serie is onderscheiden met de Zilveren Reissmicrofoon 1990. De serie is tot stand gekomen met een subsidie van het Stimuleringsfonds Bijzondere Omroepproducties.
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Muziek Bennie Huisman en Coby Schreyer

advertentie