Het Spoor Terug

In ballingschap 1: De Nederlandse kolonie in Londen

Het Spoor Terug

In ballingschap 1: De Nederlandse kolonie in Londen

Eerste aflevering van vierdelige serie In ballingschap, over mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog buitenslands verbleven
In de oorlogsjaren van mei 1940 tot mei 1945 is Londen het symbool van de vrije wereld. Daar klopt het hart van de geallieerde oorlogsvoering en van daar uit zal de bevrijding moeten komen van het bezette vaderlandse grondgebied. In Londen bevindt zich een groep Nederlanders in ballingschap, geleid door Koningin Wilhelmina en de voltallige Nederlandse regering.
De Nederlandse kolonie bestaat uit de ca. vijfduizend Nederlanders die al in Londen woonden voor mei 1940, ca. 1500 mensen, vooral Joden, die voor de vijandelijke troepen uit naar Londen zijn gevlucht, en tijdens de oorlogsjaren komen daar nog eens 1700 Engelandvaarders bij, mensen die bezet gebied via allerhande vaak gevaarlijke ontsnappingsroutes zijn ontsnapt om zich bij de geallieerde oorlogsvoering aan te sluiten.
Hoe gedroeg deze heterogene samenleving zich, wat waren de kenmerken.

Interviews met:
- De Haagse Joodse zakenman Albert Milhado, die in mei 1940 samen met zijn vrouw Selma Nederland ontvlucht en in juni in Engeland arriveert en zakelijk leider wordt van het Londense weekblad Vrij Nederland dat fungeert als communicatieorgaan voor de Nederlandse gemeenschap in Londen;
- beroepsmilitair Gijs de Jong, die direct de illegaliteit is ingedoken en die in 1942 via allerlei omzwervingen via Lissabon in Londen weet aan te komen. Hij is verantwoordelijk voor de zeer succesvolle geheime dienst, het zogenaamde
'Bureau Inlichtingen', dat hij opbouwt in opdracht van Gerbrandy en dat tal van nuttige contacten onderhoudt met verzetsgroepen in bezet gebied;
- Mr. Cees Fock, voormalig scheepvaartemployee in Afrika, hoofd van het Bureau Inlichtingen;
- journaliste Mary van den Broek, die zich met haar gezin in 1941 aansluit bij haar man die hoofd is van Radio Oranje in Londen. Over haar gezinsleven tijdens haar verblijf in Londen;
- zangeres Jetty Paerl.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief