Het Spoor Terug

Het woord als wapen 3: Strijdend Nederland

Het Spoor Terug

Het woord als wapen 3: Strijdend Nederland

Laatste deel van een drieluik over de geschiedenis van kranten die ontstonden als verzetskrant.
Op 2 november 1943 verschijnt het eerste nummer van het Kampense illegale blad 'De stem van strijdend Nederland spreekt door', met als onderkop: 'Voor Koningin en Vaderland, voor Vrijheid, Waarheid en Recht', later kortweg 'Strijdend Nederland'. De meeste initiatiefnemers komen uit het plaatselijke protestants christelijke verzet en zijn ten tijde van het ontstaan van de krant allang betrokken bij de activiteiten van de Landelijke Onderduikers (LO), de landelijke hulp aan onderduikers, of de LKP, de Landelijke Knokploegen.
Interviews over de geschiedenis, opkomst en ondergang van 'Strijdend Nederland' in 1949 met o.a.:
- Gerard Spanhaak, redacteur 'Strijdend Nederland' en één van de initiatiefnemers van de krant, o.a. over de oorzaken van de ondergang;
- Alie Roozendaal, koerierster 'Strijdend Nederland';
- Be Tuinman, administratief medewerkster, over het stencilen van de krant in haar huis en over de oorzaken van de ondergang;
- Jan Hulsenbosch, naoorlogs redacteur;
- Jan Keuter, naoorlogs sportverslaggever over het taboe op de zondagssport en over de oorzaken van de ondergang;
- Bert Klei, in de zomer van 1945 aangenomen als beginnend journalist, over de sfeer op de krant;
- Dorien Ferwerda, in dezelfde periode beginnend journalist.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie