Het Spoor Terug

De nalatenschap van Querido 3: De jaren '70-'90

Het Spoor Terug

De nalatenschap van Querido 3: De jaren '70-'90

Slot van de driedelige serie over de geschiedenis van de sociale psychiatrie: De Nalatenschap van Querido. Deze aflevering gaat over de jaren '70 tot heden. Over de opkomst van de anti-psychiatrie, de Gekkenkrant-beweging, de SPD's (Sociaal Psychiatrische Diensten) en de Riagg's.
Aan het woord o.a.:
- Flip Schrameijer, initiatiefnemer Gekkenkrant
- Wim van Loon, verpleegkundig directeur Queridohuis
- Louk van de Post, psychiater bij de RIAGG A'dam-Centrum/Oudwest
- Van Woerden, psychiater RIAGG A'dam
- Ton Banning, directeur Tehuis voor Onbehuisden.
- Mulder, psychiater bij de A'damse GGD

advertentie