Het Spoor Terug

Terug naar Java 2

Het Spoor Terug

Terug naar Java 2

Deel één van het tweeluik 'Terug naar Java' over dienstplichtig militair Jan Glissenaar, die in maart 1947 naar Nederlands-Indië vertrok om mee te vechten in de koloniale oorlog tegen de Indonesische republikeinen, een
oorlog waar hij naarmate de tijd vorderde steeds meer vraagtekens bij zette. Daar kwam hij, met duizenden andere dienstplichtigen, terecht in een guerrilla-oorlog waarop ze niet waren voorbereid. Drie jaar lang moest hij vechten in verschillende kampongs op West-Java, voornamelijk rond de
steden Jakarta en Bogor.
Tijdens zijn militaire dienst in Indonesië hield Jan Glissenaar een dagboek bij, later uitgegeven onder de titel 'Terug naar Java'. Dat begint op de eerste dag na zijn aankomst in de haven van Tanjung (Tandjoeng) Priok, bij
Jakarta.
Eind vorig jaar ging Glissenaar voor het eerst terug naar Indonesië, omdat hij wilde zien hoe het de mensen in die kampongs nu vergaat. En om hen zijn excuses aan te bieden, voor het leed dat hen toen berokkend werd. Zijn zoon Frans ging met hem mee om te zien en te horen wat zijn vader
destijds heeft meegemaakt.
In dit deel gaat de tocht over Java verder en wordt Jan Glissenaar steeds meer met zijn verleden als soldaat in een koloniale strijd geconfronteerd.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie