Het Spoor Terug

Wi egi sani 3: De Koelies

Het Spoor Terug

Wi egi sani 3: De Koelies

Vandaag deel 3 van "Wi egi sani" (Ons eigen ding), een elfdelige serie over de geschiedenis van Suriname. Deze aflevering: "De Koelies" is een gedramatiseerde documentaire die zich afspeelt in het Suriname van na de afschaffing van de slavernij en het gaat over de contract-arbeiders die naar onze kolonie werden gehaald om de opengevallen plaatsen van de slaven op te vullen.
Spelers: Mevrouw Asja Baldew Singh als Kokila en Mahindre Persad Jagsar als Mathoera.

advertentie