Het Spoor Terug

Wi egi sani 6: Suriname en de Tweede Wereldoorlog 1

Het Spoor Terug

Wi egi sani 6: Suriname en de Tweede Wereldoorlog 1

Deel 6 van een elfdelige serie over de geschiedenis van Suriname.
Interviews met:
- Percy Wijngaarde, wiens vader Jantje het Spitfirefonds oprichtte;
- Andre Loor, wiens vader bij de monding van de rivier de Nickerie, gewapend met een karabijn, Suriname zou verdedigen tegen Duitse duikboten;
- Jimmy Douglas, de politieagent die na de inval van de Duitsers in het moederland alle in Suriname woonachtige Duitsers interneerde, en die later, op last van gouverneur Kielstra hoeren en bedelaars arresteerde, om zo de zedeloosheid en de kans op venerische ziekten (met name voor de sinds november 1941 bij de bauxietmijnen gestationeerde Amerikaanse soldaten) te reduceren.